Clima

Regiunea are o climă temperată de depresiune intramontană cu veri ră­­co­roa­se şi ierni reci. Temperatura medie anuală este de 5°C, iar în zonele ve­cine se în­re­gis­trează valori cuprinse între 4°C (Rucăr), 7°C (Braşov), 8°C (Câm­pu­lung). În lu­­na iulie, care este cea mai călduroasă din an, temperatura ajunge la 25-27°C, iar în luna ianuarie tem­peratura variază între -10 şi -15°C. Zona Bran es­te bogată în pre­­­cipitaţii, numărul me­diu al zilelor ploioase fiind de 120 zile/an. În sezonul rece, nu­­­mărul mediu de zile cu nin­soare este de 60 zile­/­a­n, iar grosimea stratului de ză­pa­­dă este de 40-50 cm (propice pra­cticării spor­tu­ri­lor de iarnă). Vânturile pre­do­mi­na­n­­te în zonă au o viteză de 3-5 m/s.

Din analiza acestor factori climatici reiese amplitudinea termică redusă, adă­po­st de vân­turi puternice, strat de zăpadă bogat şi îndelungat, ceea ce arată că ace­a­stă zonă are va­lenţe turistice deosebite.

Comments are closed.