Comuna Bran

Branul este poarta naturală deschisă la trecerea din Transilvania în Mun­te­nia şi cu­loarul dintre Munţii Bucegi şi Piatra Craiului, învecinându-se cu Ţara Bârsei în nord şi no­rd-est, la sud şi sud-est cu Dâmboviţa şi Valea Prahovei. Din punct de ve­de­re al ca­dru­lui natural, zona se prezintă ca o depresiune înaltă între 800 – 1.000 m cu ori­en­ta­re NE-SV ce este delimitată de valea râului Bârsa, Munţii Piatra Craiului (cu vârfuri de pes­te 2.000 m – Vârful Omu 2239 m).

Depresiunea este o platformă cu structuri de conglomerate şi calcar în no­rd, for­me carstice în sud, întinzându-se către bazine la Dragoslavele, despăr­ţi­te de pa­sul Giu­la­va (1290 m). În zonă În zonă se remarcă un contrast între plaiurile pre­lungi şi văile pu­ternic adâncite de forme carstice: chei (Valea Rudăriţei, Valea Che­ii), so­ho­doale, la­pie­zuri (Giuvala, Fundăţica), ponoare, izbucuri (Rudăriţa, Fu­n­dăţica), do­li­ne (Fundata), polii (Obârşia văii Izvorului), peşteri (peştera Li­li­e­ci­lor), etc.

Comuna Bran, atestată pentru prima dată în 1367, este specifică satului montan românesc şi este formată din 5 sate: Poarta, Predeluţ, Sohodol, Şimon, având centrul comunal în satul omonim.

Situată la circa 29 km de Braşov, pe şoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu şi care leagă Braşovul de Câmpulung Muscel, zona Bran este una dintre regiunile cele mai căutate pentru turism rural. Lucrul acesta se datorează atât frumuseţii peisajului, cât şi ospitalităţii gazdelor. Vegetaţia spontană ocupă aproape 86% din teritoriu, fiind reprezentată de păduri de fag şi molid, precum şi de pajişti, în vreme ce terenul arabil nu reprezintă decât 4% din suprafaţă.

Fauna zonei este reprezentată de animale specifice Europei Centrale, care se întâlnesc cu cele din stepa orientală. Aici trăiesc ursul, lupul, (mistreţul, căprioara, capra neagră, cocoşul de munte etc.). Ocupaţiile tradiţionale de bază ale brănenilor sunt creşterea animalelor lucru] în pădure, însă din ce în ce mai mulţi localnici încep să se ocupe de turismul rural.Datorită cererii tot mai mari de locuri de cazare, s-au construit în ultimii ani foarte multe pensiuni turistice – este din ce în ce mai solicitată de turişti români şi străini. Începe să fie practicat un turism de calitate, în conformitate cu cerinţele europene în domeniu, dar şi pentru valorificarea – la cele mai înalte cote – ale oportunităţilor oferite de cadrul natural, deosebit de generos, şi de multitudinea de obiective turistice, care există în zonă.

În paralel cu ocupaţiile tradiţionale si cu turismul rural, bătrânii satelor, mai ales, găsesc timp şi pentru meşteşugurile practicate din străbuni, legate de prelucrarea lânii şi a lemnului. Şi – din păcate – trebuie să acceptăm faptul că îndeletnicirile tradiţionale au din ce în ce mai puţină căutare, în rândul tinerilor.

Comments are closed.